Θρέψις 3-0-30

8,85

Το ΘΡΕΨΙΣ 3-0-30 είναι ενα υγρό λίπασμα με Κάλιο ταχείας απορρόφησης

Σύνθεση:
Άζωτο ολικό (Ν) ..………….…….3%
-μεθυλενουρίας…………….………3%
Κάλιο (Κ20)…………………………..30%

  • Το 3-0-30 είναι ένα υγρό λίπασμα Καλίου ταχείας απορρόφησης, κατάλληλο για τις απαιτητικές σε Κάλιο καλλιέργειες ή για εκείνο το στάδιο της καλλιέργειας που απαιτείται άμεση πρόσληψη υψηλών ποσοτήτων Καλίου.
  • Το Άζωτο είναι βραδείας διάθεσης και βοηθά στην καλύτερη και ταχύτερη πρόσληψη και αξιοποίηση του Καλίου.
  • Το 3-0-30 είναι κατάλληλο για εφαρμογή τόσο με διαφυλλικούς ψεκασμούς όσο και με υδρολίπανση.
  • Η ποιότητα και καθαρότητα των πρώτων υλών, καθιστά το προϊόν άμεσα αφομοιώσιμο και αξιοποιήσιμο από τα φυτά.

Συσκευασία 1L