Ατταπουλγίτης

8,0016,00

Ο Ατταπουλγίτης είναι ένα 100% φυσικό αδρανές πέτρωμα.

Κατάλληλο για βιολογική καλλιέργεια.

Ενισχύει την απόδοση των φυτών

  • Μειώνει τα ποτίσματα
  • Αξιοποιεί καλύτερα τη λίπανση
  • Αυξάνει τον αερισμό του εδάφους
  • Βελτιώνει τη γονιμότητα του εδάφους
  • Αυξάνει την αντοχή και ανάπτυξη των φυτών